S.A . „Cariera de Granit si Pietris din Soroca” este situată pe versantul drept al terasei inundate a râului Nistru, la o distanță de 0,5 km est de satul Cosăuți, raionul Soroca, Republica Moldova.

Până în 1970, cariera extrăgea piatră de carieră. Piatra de carieră era recoltată și încărcată manual în mijloacele de transport. În carieră a fost instalat un concasor pentru producerea pietrișului din piatră de nisip. Piatra de Cosăuți este un mineral extras pentru producerea pietrei de carieră, a gresiei substandard și a produselor arhitecturale și decorative.

Este remarcabil faptul că piatra de Cosăuți a fost utilizată intens în arhitectura orașelor Soroca, Chișinău și Iași, conferindu-le un aspect unic acestor orașe. Piatra de Cosăuți este în continuare folosită pe larg de arhitecții din Republica Moldova, România, Rusia și Ucraina, pentru a accentua noblețea și rafinamentul creațiilor lor.

În anul 1970 a fost inițiată o carieră de extragere a granitului, care reușește să asigure până în prezent necesitățile domeniului de construcții rezidențiale și a drumurilor din Republica Moldova.

La 30 mai 1995 întreprinderea a fost transformată în societate pe acțiuni, iar în anul 2000  aceasta a fost privatizată prin tranzacționare la bursă.

S.A. „Cariera de Granit si Pietris din Soroca” este singura carieră de granit din Republica Moldova. În ceea ce privește disponibilitatea resurselor, zăcămintele de granit cuprind aproximativ 22 milioane m³ de rocă, ceea ce corespunde unui total de aproximativ 56 milioane de tone, având un rol extrem de important în asigurarea Republicii Moldova cu resurse minerale autohtone, de înaltă calitate.

În perioada 2009 – 2020, acționarii carierei au efectuat investiții semnificative în activele fixe ale întreprinderii, în vederea modernizării și creșterii volumului producției finite.

Capacitatea fabricii de producere a granitului de diferite fracții constituie: 

fracția 0-5 mm – până la 300 000 tone anual; 
fracția 5-10 mm – până la 100 000 tone anual; 
fracția 10-20 mm – până la 150 000 tone anual; 
fracția 20-40 mm – până la 200 000 tone anual; 
fracția 20-70 mm. – până la 400 000 tone anual. 

Întreprinderea acordă o atenție sporită calității produselor finite, având în gestiunea sa un laborator acreditat și implementând sistemul de management al calității ISO 9001.

Numărul angajaților din carieră constituie 144 de persoane.